Yıldız, Zeki, Eskisehir Osmangazi University, Turkey