Zhang, Xiaohui, West China Hospital of Sichuan University, China