Almazán, Cari, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Spain