Pons, Joan M. V., Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Spain