Moharra, Montse, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, Spain